Start
Aktualności grudzień 2016 PDF Drukuj Email

2016-12-01

SKARBNIK PROSI O WPŁATY NA SKŁADKI DO PZŁ ORAZ KOŁA


a) składka normalna 357 zł, w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 37 zł,

b) składka ulgowa 197 zł, w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 37 zł


Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2016 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2016 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 37 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką.

Składka dla koła bez zmian 180 zł.

 
Aktualności listopad 2016 PDF Drukuj Email

2016-11-15

asf_0001a

asf_00021

2016-11-11

INFORMACJA ! PRZYPOMNIENIE !

Koleżanko i Koledzy polowanie zbiorowe na Mechlinie odbywa się w niedzielę.

2016-11-08

dab


Dnia 28.10.2016 r. Kapituła Odznaki " Kogucik" przy Kole Łowieckim Nr 73 " Kogut" w Kórniku

nadała :


kol. Jakubowi Ordanikowi       - Srebrnego Kogucika

kol. Hubertowi Niemierowi      - Srebrnego Kogucika

kol. Andrzejowi Niemierowi    - Srebrnego Kogucika

kol. Edwardowi Szczepańskiemu - Złotego Kogucika

kol. Henrykowi Grześkowiakowi  - Złotego Kogucika

"DARZ BÓR"


dab

2016-11-07

Spotkanie myśliwych w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Kontynuując cykl spotkań o tematyce przyrodniczo - łowieckiej, w dniu 07.11.2016 roku, wraz z Przemkiem Malińskim odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Kamionkach. Spotkaliśmy się z uczniami klasy III. Tematem spotkania oczywiście było łowiectwo. Ciekawe opowieści przybliżyły uczniom zagadnienia przyrodnicze, a liczne ciekawostki i zagadki sprawiły, iż spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Umówiliśmy się już na kolejne spotkanie w okresie dokarmiania zwierzyny, dzieciaki już zaczynają gromadzić zapasy do leśnej stołówki. W spotkaniu uczestniczył Karo - puchacz bengalski. Jako "zadanie domowe", dzieciaki muszą przygotować kolorowankę Karo, a najładniejsza zostanie nagrodzona na kolejnym spotkaniu.

Darz Bór - Grzegorz Marciniak

img_3644

 

 

2016-11-03

 

Wszystkim członkom Koła z okazji Dnia św. Huberta mam zaszczyt i przyjemność złożyć w imieniu własnym i Zarządu Koła  życzenia spełnienia się wszelkich marzeń i życzeń związanych z uprawianą łowiectwa. Życzę przede wszystkim dobrego i nieustającego zdrowia i niech knieja zawsze będzie szczodra w przeżycia myśliwskie.

 

 

" DARZ BÓR"

Prezes Koła

Witold J. Jakubowski
 
Aktualności październik 2016 PDF Drukuj Email

2016-10-17

ZARZĄD KOŁA PROSI O DOKONYWANIE INDYWIDUALNYCH WPŁAT NA ZAKUP KARETKI DLA SZPITALA REALIZOWANY PRZEZ ZO PZŁ POZNAŃ

karetka1

2016-10-11

Arkusze oceny kozłów kliknij....

2016-10-01

 


KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2016-2017 kliknij...


2016-10-01

 

Ocena prawidłowości pozyskania sarn kozłów

w sezonie łowieckim 2016/2017

15.10.2016 (sobota)
900-1400

Nadleśnictwo Babki

 
Atualności wrzesień 2016 PDF Drukuj Email

2016-09-26


Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki sejmowe: 832, 865, 865A, druki senackie: 281, 281A), prezentowanej w dniu 22 września 2016r. w Sejmie oraz Senacie RP przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

 

Dokument wprowadza zmiany, które wpłyną destrukcyjnie na polską przyrodę. Do najbardziej niedorzecznych zapisów należy przepis, który daje powiatowym lekarzom weterynarii, wojewodom oraz ministrom możliwość podejmowania jednoosobowych decyzji, w sprawie odstrzału zwierząt dziko żyjących.  Oznacza to, że teraz  kilkaset osób w kraju, bez nadzoru będzie mogło zadecydować o odstrzale wilków, rysi czy łabędzi, w celu zwalczania choroby zakaźnej. Specustawa kładzie na myśliwych obowiązek odstrzału zwierząt dziko żyjących, a do nich należy kilka tysięcy gatunków chronionych. Nie wprowadza się przy tym żadnych ograniczeń, w zakresie liczby zwierząt do odstrzału oraz terminu jego realizacji – wprowadzenie dokumentu w życie zniszczy dorobek pokoleń naukowców, leśników, przyrodników oraz myśliwych, którzy doprowadzili do odbudowy i stabilizacji populacji wielu gatunków zwierząt i ptaków zagrożonych lub ginących w naszym kraju.  Kolejnym zaskakującym przepisem jest zapis zawarty w art. 47a, a mianowicie nakłada się na Polski Związek Łowiecki obowiązek wykonania odstrzału w strefach objętych ochroną tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody. W myśl przepisu Minister Rolnictwa, wojewoda lub powiatowy lekarz weterynarii może w drodze decyzji wydać Polskiemu Związkowi Łowieckiemu nakaz odstrzału na terenie każdego parku narodowego np. Białowieskiego PN -  w obszarze ochrony ścisłej. Myśliwy aby mógł na terenie PN wykonać odstrzał będzie musiał uzyskać zgodę Ministra Środowiska na wstęp do PN, oraz inne zgody określone w ustawie o ochronie przyrody np. na wjazd samochodem do PN. Jednocześnie w projekcie nakłada się kary finansowe za niewykonanie odstrzału sanitarnego. Obowiązek wykonania odstrzału będzie spoczywał na myśliwych, którzy kierując się względami sumienia czy etyki łowieckiej będą karani finansowo za odmowę odstrzału.
Polscy myśliwi, którym ustawowo zlecono ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, nie godzą się na rozwiązania, które uczynią z nas egzekutorów, realizujących ambicje, naciski czy lobby grup interesów. Nakładanie kar za odmowę wykonania odstrzału  gatunków dziko żyjących, w tym chronionych, to zamach na legalnie funkcjonujące zrzeszenie powołane na drodze ustawy. Polski Związek Łowiecki jest organizacją działającą blisko 100 lat, organizacją samofinansującą i opierającą się na pracy swoich członków. Polowanie uzależnione jest od wielu niezależnych od człowieka czynników w tym np. atmosferycznych, od okresu wegetacji roślin, faz księżyca itp. W projekcie ustawy  natomiast nie uwzględnia się żadnych sytuacji uniemożliwiających wykonanie odstrzału, a niewykonanie go obligatoryjnie wiąże się to nałożeniem kary finansowej. Polski Związek Łowiecki jest organizacją zrzeszającą dobrowolnie swoich członków nie ma możliwość zmuszania ich do wykonywania nałożonego nakazu. Polski Związek Łowiecki nie jest państwową formacją uzbrojoną a społecznym zrzeszeniem do którego należy 120 tys. osób. Historia Polski poza okresem wojennym, nie zna podobnego zamachu na zasoby przyrodnicze Polski jak forsowana przez Ministra Krzysztofa Jurgiela ustawa. Pod pretekstem ograniczenia Afrykańskiego Pomoru Świń, daje się kilkuset osobom kompetencje, które do tej pory należały tylko wyłącznie do państwa np. strategie zarządzania populacjami gatunków chronionych. Najważniejszym problemem jest fakt, że przed wydaniem nakazu nie trzeba przeprowadzić żadnej analizy, jest to decyzja czysto uznaniowa i nie poparta żadnymi badaniami czy opiniami. Wystarczy nakazać kołu łowieckiemu odstrzał 100 dzików kiedy na jego terenie występuje tylko 20 i taki odstrzał będzie zgodny z prawem, a co za tym idzie za jego niewykonanie koło będzie zobowiązane zapłacić karę finansową. Zapisy ustawy nie wprowadzą ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby ponieważ w miejsce odstrzelonych dzików przyjdą kolejne. Jest to szczególnie ważne w terenach przygranicznych wschodniej Polski, w których w miejsce polskich zdrowych dzików przyjdą chore dziki z Białorusi czy Ukrainy, gdzie nie stosowane są żadne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Diana Piotrowska

Rzecznik prasowy
Polskiego Związku Łowieckiego

2016-09-22


STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKI ŁOWIECKIEGO
W związku z tym, że zależy nam, aby myśliwi byli świadomi zmian jakie planowane są w prawie łowieckim, a także posiadali merytoryczne argumenty w dyskusjach, przedstawiamy stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie praw właścicieli
nieruchomości zagwarantowanych w projekcie ustawy Prawo łowieckie.

s1

s2

2016-09-21


j 2016 jpg

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 45

W grudniu polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl