Start
Aktualności październik 2016 PDF Drukuj Email

2016-10-17

ZARZĄD KOŁA PROSI O DOKONYWANIE INDYWIDUALNYCH WPŁAT NA ZAKUP KARETKI DLA SZPITALA REALIZOWANY PRZEZ ZO PZŁ POZNAŃ

karetka1

2016-10-11

Arkusze oceny kozłów kliknij....

2016-10-01

 


KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2016-2017 kliknij...


2016-10-01

 

Ocena prawidłowości pozyskania sarn kozłów

w sezonie łowieckim 2016/2017

15.10.2016 (sobota)
900-1400

Nadleśnictwo Babki

 
Atualności wrzesień 2016 PDF Drukuj Email

2016-09-26


Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki sejmowe: 832, 865, 865A, druki senackie: 281, 281A), prezentowanej w dniu 22 września 2016r. w Sejmie oraz Senacie RP przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

 

Dokument wprowadza zmiany, które wpłyną destrukcyjnie na polską przyrodę. Do najbardziej niedorzecznych zapisów należy przepis, który daje powiatowym lekarzom weterynarii, wojewodom oraz ministrom możliwość podejmowania jednoosobowych decyzji, w sprawie odstrzału zwierząt dziko żyjących.  Oznacza to, że teraz  kilkaset osób w kraju, bez nadzoru będzie mogło zadecydować o odstrzale wilków, rysi czy łabędzi, w celu zwalczania choroby zakaźnej. Specustawa kładzie na myśliwych obowiązek odstrzału zwierząt dziko żyjących, a do nich należy kilka tysięcy gatunków chronionych. Nie wprowadza się przy tym żadnych ograniczeń, w zakresie liczby zwierząt do odstrzału oraz terminu jego realizacji – wprowadzenie dokumentu w życie zniszczy dorobek pokoleń naukowców, leśników, przyrodników oraz myśliwych, którzy doprowadzili do odbudowy i stabilizacji populacji wielu gatunków zwierząt i ptaków zagrożonych lub ginących w naszym kraju.  Kolejnym zaskakującym przepisem jest zapis zawarty w art. 47a, a mianowicie nakłada się na Polski Związek Łowiecki obowiązek wykonania odstrzału w strefach objętych ochroną tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody. W myśl przepisu Minister Rolnictwa, wojewoda lub powiatowy lekarz weterynarii może w drodze decyzji wydać Polskiemu Związkowi Łowieckiemu nakaz odstrzału na terenie każdego parku narodowego np. Białowieskiego PN -  w obszarze ochrony ścisłej. Myśliwy aby mógł na terenie PN wykonać odstrzał będzie musiał uzyskać zgodę Ministra Środowiska na wstęp do PN, oraz inne zgody określone w ustawie o ochronie przyrody np. na wjazd samochodem do PN. Jednocześnie w projekcie nakłada się kary finansowe za niewykonanie odstrzału sanitarnego. Obowiązek wykonania odstrzału będzie spoczywał na myśliwych, którzy kierując się względami sumienia czy etyki łowieckiej będą karani finansowo za odmowę odstrzału.
Polscy myśliwi, którym ustawowo zlecono ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, nie godzą się na rozwiązania, które uczynią z nas egzekutorów, realizujących ambicje, naciski czy lobby grup interesów. Nakładanie kar za odmowę wykonania odstrzału  gatunków dziko żyjących, w tym chronionych, to zamach na legalnie funkcjonujące zrzeszenie powołane na drodze ustawy. Polski Związek Łowiecki jest organizacją działającą blisko 100 lat, organizacją samofinansującą i opierającą się na pracy swoich członków. Polowanie uzależnione jest od wielu niezależnych od człowieka czynników w tym np. atmosferycznych, od okresu wegetacji roślin, faz księżyca itp. W projekcie ustawy  natomiast nie uwzględnia się żadnych sytuacji uniemożliwiających wykonanie odstrzału, a niewykonanie go obligatoryjnie wiąże się to nałożeniem kary finansowej. Polski Związek Łowiecki jest organizacją zrzeszającą dobrowolnie swoich członków nie ma możliwość zmuszania ich do wykonywania nałożonego nakazu. Polski Związek Łowiecki nie jest państwową formacją uzbrojoną a społecznym zrzeszeniem do którego należy 120 tys. osób. Historia Polski poza okresem wojennym, nie zna podobnego zamachu na zasoby przyrodnicze Polski jak forsowana przez Ministra Krzysztofa Jurgiela ustawa. Pod pretekstem ograniczenia Afrykańskiego Pomoru Świń, daje się kilkuset osobom kompetencje, które do tej pory należały tylko wyłącznie do państwa np. strategie zarządzania populacjami gatunków chronionych. Najważniejszym problemem jest fakt, że przed wydaniem nakazu nie trzeba przeprowadzić żadnej analizy, jest to decyzja czysto uznaniowa i nie poparta żadnymi badaniami czy opiniami. Wystarczy nakazać kołu łowieckiemu odstrzał 100 dzików kiedy na jego terenie występuje tylko 20 i taki odstrzał będzie zgodny z prawem, a co za tym idzie za jego niewykonanie koło będzie zobowiązane zapłacić karę finansową. Zapisy ustawy nie wprowadzą ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby ponieważ w miejsce odstrzelonych dzików przyjdą kolejne. Jest to szczególnie ważne w terenach przygranicznych wschodniej Polski, w których w miejsce polskich zdrowych dzików przyjdą chore dziki z Białorusi czy Ukrainy, gdzie nie stosowane są żadne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Diana Piotrowska

Rzecznik prasowy
Polskiego Związku Łowieckiego

2016-09-22


STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKI ŁOWIECKIEGO
W związku z tym, że zależy nam, aby myśliwi byli świadomi zmian jakie planowane są w prawie łowieckim, a także posiadali merytoryczne argumenty w dyskusjach, przedstawiamy stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie praw właścicieli
nieruchomości zagwarantowanych w projekcie ustawy Prawo łowieckie.

s1

s2

2016-09-21


j 2016 jpg

 
Aktualności sierpień 2016 PDF Drukuj Email

2016-08-31
2016-08-30

Dnia 10 września br. ( sobota) odbędzie się zebranie dla kandydatów do PZŁ inaugurujące kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania w sezonie łowieckim 2016/2017.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu -Antoninku ( plac apelowy)
2016-08-16

Łowczy koła informuje, że w związku z letnią obserwacją zwierzyny dnia 19.08.2016 r. od godz. 12.00 do dnia 20.08.2016 do godz. 21.00 obowiązuje zakaz polawania .
w obw. 200 - Rejon Drapałka
w obw. 320 - cały obwód


 
Aktualności lipiec 2016 PDF Drukuj Email

14 lipiec 2016

Zarząd Koła Łowieckiego nr 73 " KOGUT" w Kórniku, w oparciu o uchwałę Zarządu nr 4/2016/2017 z dnia 2 lipca 2016 r. i na podstawie § 56 ust 1. Statutu PZŁ Zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła na dzień 29 lipca 2016 r. o godz. 18.00 w sali Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku, ul. Średzka 20 .

7 lipiec 2016

 

GRATULACJE DLA NASZEGO KOLEGI PRZEMKA GÓRSKIEGO ZA REPREZENTOWANIE NASZEGO KOŁA NA ZAWODACH OKRĘGOWYCH W ANTONINKU 2016.

DARZ BÓR KOLEGO TAK TRZYMAĆ !

12

LOKATA

Nazwisko Imię

Kl.

Koło

Konkurencje Śrutowe

Konkurencje Śrutowe
RAZEM

Konkurencje Kulowe

Konkurencje Kulowe
RAZEM

RAZEM

Krąg

Zając

Przeloty

Dzik

Rogacz/Lis

1

Węgrzyn Jarosław

P

43 Słonka

85

90

50

50

275

91

88

179

454

2

Kazubski Kacper

P

37 Kaczor

95

90

45

40

270

85

91

176

446

3

Stępień Arkadiusz

P

niestowarzyszony

80

85

50

45

260

88

98

186

446

4

Pilc Marek

P

17 Drop

85

90

50

50

275

79

89

168

443

5

Banaszak Robert

P

12 Jaźwiec

90

80

50

45

265

83

88

171

436

6

Woźniak Jakub

P

64 Hubert

85

95

45

45

270

64

86

150

420

7

Kala Tomasz

P

12 Jaźwiec

75

85

40

45

245

78

96

174

419

8

Górski Przemysław

P

73 Kogut

80

70

50

45

245

78

93

171

416

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 44

W październiku polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta
 

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl