Start
Aktualności sierpień 2016 PDF Drukuj Email

2016-08-16

Łowczy koła informuje, że w związku z letnią obserwacją zwierzyny dnia 19.08.2016 r. od godz. 12.00 do dnia 20.08.2016 do godz. 21.00 obowiązuje zakaz polawania .
w obw. 200 - Rejon Drapałka
w obw. 320 - cały obwód


 
Aktualności lipiec 2016 PDF Drukuj Email

14 lipiec 2016

Zarząd Koła Łowieckiego nr 73 " KOGUT" w Kórniku, w oparciu o uchwałę Zarządu nr 4/2016/2017 z dnia 2 lipca 2016 r. i na podstawie § 56 ust 1. Statutu PZŁ Zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła na dzień 29 lipca 2016 r. o godz. 18.00 w sali Zakładu Doświadczalnego PAN w Kórniku, ul. Średzka 20 .

7 lipiec 2016

 

GRATULACJE DLA NASZEGO KOLEGI PRZEMKA GÓRSKIEGO ZA REPREZENTOWANIE NASZEGO KOŁA NA ZAWODACH OKRĘGOWYCH W ANTONINKU 2016.

DARZ BÓR KOLEGO TAK TRZYMAĆ !

12

LOKATA

Nazwisko Imię

Kl.

Koło

Konkurencje Śrutowe

Konkurencje Śrutowe
RAZEM

Konkurencje Kulowe

Konkurencje Kulowe
RAZEM

RAZEM

Krąg

Zając

Przeloty

Dzik

Rogacz/Lis

1

Węgrzyn Jarosław

P

43 Słonka

85

90

50

50

275

91

88

179

454

2

Kazubski Kacper

P

37 Kaczor

95

90

45

40

270

85

91

176

446

3

Stępień Arkadiusz

P

niestowarzyszony

80

85

50

45

260

88

98

186

446

4

Pilc Marek

P

17 Drop

85

90

50

50

275

79

89

168

443

5

Banaszak Robert

P

12 Jaźwiec

90

80

50

45

265

83

88

171

436

6

Woźniak Jakub

P

64 Hubert

85

95

45

45

270

64

86

150

420

7

Kala Tomasz

P

12 Jaźwiec

75

85

40

45

245

78

96

174

419

8

Górski Przemysław

P

73 Kogut

80

70

50

45

245

78

93

171

416

 
Aktualności czerwiec 2016 PDF Drukuj Email

2016-06-21

We wtorek 14 czerwca na zaproszenie kolegi Zbyszka Jasielskiego łowisko nasze odwiedzili uczniowie III klasy ze Szkoły Podstawowej Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. Wizyta w łowisku rozpoczęła się spacerem po lesie, w trakcie której koledzy Zbyszek Jasielski i Marcin Nowak  ciekawie opowiadali o zwierzynie żyjącej w naszym łowisku. W opowieściach pojawiało się mnóstwo gwarowych, myśliwskich określeń, które bardzo spodobały się uczniom. Sporo ciekawostek uczniowie dowiedzieli się o gatunkach drzew jakie rosną w naszych lasach, ochronie lasu i gospodarce jaka jest prowadzona na terenach leśnych. Po spacerze dzieci dotarły na miejsce w którym zostało przygotowane ognisko, nad którym nadzór sprawował Pan ze Straży Leśnej. Przed pieczeniem kiełbasek uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawostek na temat sów, gościem specjalnym był Karo - puchacz bengalski. Karo jest moim pupilem, którego chętnie zabieram na spotkania przyrodniczo-łowieckie, na których przekazuję wiedzę którą posiadam.

Darz Bór – Grzegorz Marciniak

img_3073

 

2016-06-13

Komunikat dotyczący grupy Zwola...czytaj dalej

2016-06-10

Dnia 18 maja br. wspólnie z kolegą Zbyszkiem Jasielskim mieliśmy przyjemność przekazać część wiedzy dotyczącą przyrody w okresie wiosennym. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Kórniku uczestniczyły w lekcji wyjazdowej do Leśnictwa Zwola.Zapoznały się z gatunkami zwierząt występującymi w naszych lasach oraz z gatunkami roślinności.Po wspólnym spacerze po lesie spotkanie zakończono wspólnym ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami.Dzieci zachwycone tak niecodzienną lekcją wraz z wychowawczyniami oraz rodzicami złożyły na nasze ręce podziękowania. My również dziękujemy za wspólne chwile spędzone w lesie, cieszy nas to, że dzieci na własne oczy zobaczyły to co na codzień oglądają w telewizji.

z myśliwskim pozdrowieniem
"Darz Bór" Łukaszyk Przemysław

zdjcie6743

 

zdjcie6774

2016-06-08

Koledzy nowy kontakt do wpisów na tel. obw. 200

662 685 136

665 202 041

Zeszyt pozostaje w starym miejscu.

 
Aktualności maj 2016 PDF Drukuj Email
2016-05-20
Dnia 20 maja odbyło sę posiedzenie Zarządu Koła

2016-05-20

Zmiany w Prawie łowieckim

Zmiany w Prawie łowieckim, dotyczące zasad odpowiedzialności za szkody łowieckie to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach ostatniego dnia bieżącego posiedzenia Izby. Nowelizacja określa tryb dokonywania oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz ustalania wysokości odszkodowań. Zgodnie z nowelizacją szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będą pokrywane przez Skarb Państwa. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta oraz ustalenie wysokości odszkodowania z tego tytułu będzie składany do wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin i szacowania szkód ma dokonywać przedstawiciel wojewody. Czynność ma być dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. W czynnościach będą mogły wziąć udział strony postępowania, czyli właściciele i posiadacze gruntów rolnych oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, a na wniosek którejkolwiek ze stron także przedstawiciele izby rolniczej. Wysokość odszkodowania będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę, po wzięciu pod uwagę ustaleń zawartych w protokole sporządzonym po zakończeniu oględzin i oszacowaniu szkód oraz opinii rzeczoznawcy – jeżeli została sporządzona. Strony niezadowolone z decyzji będą mogły w terminie miesiąca od jej doręczenia odwołać się do sądu. Odszkodowania mają być wypłacane w terminie 30 dni od momentu, w którym decyzja w sprawie ich wysokości stała się ostateczna. Szczegóły procedury ma określić w rozporządzeniu minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem do spraw rolnictwa. W celu zapewnienia finansowania szkód łowieckich ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw środowiska. Środki będą pochodzić ze składek wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Z kolei dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają odpowiadać za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. Także ich przedstawiciele mają być odpowiedzialni za dokonywanie oględzin i ustalanie wysokości odszkodowań. Na żądanie strony w czynnościach tych będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Przyjęte przez Sejm rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących uzyskiwania wpisu na listę rzeczoznawców uprawnionych do szacowania szkód łowieckich, które mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

2016-05-16

Dnia 29 br. kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Koła

img_2705

 

2016-05-05

Na Drapałce wandale zniszczyli siedzisko.

q

2016-05-05

Dnia 05.05.2016  wraz z kolegami z Koła Łowieckiego “ Jawor “ w Poznaniu odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie. Podczas spotkania edukacyjnego opowiadaliśmy dzieciom o pasji jaką jest myśliwstwo, o ochronie zwierzyny i zimowym dokarmianiu. Kolega Przemysław Hipś Podłowczy z Koła “Jawor” , a zarazem leśniczy Leśnictwa Drapałka, opowiadał o pracy leśnika oraz o ochronie lasu. Odbył się pokaz trofeów myśliwskich, po czym nastąpiła lawina pytań, które nie zostały bez odpowiedzi. Sporo wrażeń wzbudziła gra na rogach myśliwskich w wykonaniu kolegi Andrzeja Jesse z Koła “Jawor”. Kolega Andrzej jest członkiem Zespołu Muzyki Myśliwskiej “Babrzysko”przy ZO PZŁ w Poznaniu.  Dużym zainteresowaniem cieszył się  Karo - Puchacz Bengalski, którego właścicielem jestem od sześciu miesięcy. Karo przyzwyczajony jest do warunków panujących w otoczeniu człowieka. Lubi być w centrum, nie odczuwa stresu gdy podziwiają go gromadki dzieci chcących przyjrzeć mu się z bliska. Pytań o układaniu i wychowaniu ptaka było tak sporo, że nie starczyło nam czasu na wszystkie odpowiedzi, dlatego zaplanowana jest kolejna wizyta. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały od myśliwych gadżety związane z łowiectwem i lasem. "Darz Bór" Grzegorz Marciniak

reee

2016-05-04

Dnia 19 maja br.  na strzelnicy będzie możliwość wykonania badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

2016-05-04

UWAGA !!!

COROCZNY TRENING STRZELECKI ZE SZKOLENIEM BHP ODBĘDZIE SIĘ

4 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 9.00

NA STRZELNICY W ANTONINKU OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Po strzlaniu szkolenie z pierwszej pomocy oraz przypomnienie regulaminu polowań.

 

2016-05-04

Zarząd Koła oraz Komitet Organizacyjny zaprasza Koleżankę i Kolegów na piknik myśliwski, który odbędzie dnia 27.05.2016 r. w Łęknie ( Wigwam ) godz. 17.00 Zgłoszenia oraz wpłaty u kol. Michała Bartkowiaka cena za osobę 20 zł. ilość miejsc ograniczona .

Darz Bór

(-) skretarz

2016-05-04

Koleżanko i Koledzy w rejonie Kępa - Urbański można spotkać małą loszkę ok 25-30 kg prowadzącą 5 malutkich warchlaków w tym jednego białego , prosimy o zwracanie uwagi podczas polowania .

Darz Bór

(-) skretarz


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 44

W sierpniu polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki od 21.08
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl